กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ต้านทุจริต

 

More...
./img_slideshow/13102021046152107466252-bloggif_6165cd08b977e.gif

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   AMSS+Eservice
   ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
   ระบบสารสนเทศ E-MIS
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      16 คน

สถิติเดือนนี้:   1692 คน

สถิติปีนี้:        11626 คน

สถิติทั้งหมด: 22708 คน

วิสัยทัศน์(VISION)

          ภายในปี ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๘๖)  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่น่าอยู่  ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม  มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ(MISSION)

           ๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงเรียนดีศรีตำบล

           ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกความเป็นไทยใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           ๓.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม(Inclusive  School)  ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

           ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

           ๕.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพ

           ๖.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

                         สุขนิสัยดี   มีมารยาทงาม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           .           โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยสะอาดร่มรื่น  สดชื่น สุขภาพดี  มีมารยาทงาม

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2020-08-22 10:24:39
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png