กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ต้านทุจริต

 

More...
./img_slideshow/13102021046152107466252-bloggif_6165cd08b977e.gif

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   AMSS+Eservice
   ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
   ระบบสารสนเทศ E-MIS
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      18 คน

สถิติเดือนนี้:   1694 คน

สถิติปีนี้:        11628 คน

สถิติทั้งหมด: 22710 คน

 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
    2.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4)พ.ศ.2562
3. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.1 พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546 
    3.2 พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553 
    3.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562
4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
    4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 
    4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
    4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
   5.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4)พ.ศ.2562.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 1.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 2.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 3.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 17.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545pdf.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 18.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่